Föräldrasamverkan

Vendelsbo förskola är ett föräldrakooperativ. Medlemskapet är frivilligt och all samverkan sker frivilligt. Styrelsen representeras av medlemmar.

Styrelsearbete

Styrelsen består av tre ledamöter och två suppleanter. Förskolechefen och förskolläraren  deltar vid varje möte. Vi har möte ca 4 ggr per år.