Personal

Förskolans personal är ett väl inarbetat och kompetent arbetslag.  Vi har en gemensam syn på barn och deras utveckling. Vi lägger stor vikt vid att fortbilda oss och ta del av ny forskning.

Vi är positiva och ser på vårt pedagogiska arbete som en utmaning som ständigt är under utveckling.

Vi som jobbar här är

  • Anneli Kronström, Förskollärare/rektor
  • Ann Malmström, Förskollärare
  • Petra Rosberg, Barnskötare
  • Mia Obradovic, Kokerska, barnskötare