Verksamhet

God kvalité är något vi hela tiden strävar mot. I vår verksamhet kan vi aldrig bli klara. En barngrupp ser aldrig lika ut och har aldrig samma behov. Barn och vuxna är i olika skeden i livet och tillför olika mycket till verksamheten vid olika tidpunkter. Vårt arbete måste hela tiden vara föränderligt.

Genom att se på de små barnen som i första hand människor, som är i början av sitt livslånga lärande, så är det självklart för oss på Vendelsbo förskola att barnen ska garanteras den yttersta kvalitén i den verksamhet som är till för dem, nämligen den svenska förskolan och dess personal.

Vendelsbo förskola har gymnastik två gånger i veckan. Rörelse är viktigt för barns utveckling. Motorik och perception är del av barnets helhetsbild den är av största vikt för att vi ska förstå det vi upplever; uppleva vår kropp, skapa relationer, utföra viljemässiga handlingar, lösa uppgifter, kontakta andra personer, kommunicera, överföra kunskap, rikta vår uppmärksamhet och utforska.

Att tidigt kunna kommunicera lägger vi på Vendelsbo stor vikt vid. Kommunikationen ger oss möjlighet att kunna påverka vår omgivning och leder till ett demokratiskt synsätt. Varje barn måste kunna göra sig förstådd och veta att det finns en vuxen person som lyssnar.

Vi arbetar för att synliggöra matematiken så att barnen tidigt utvecklar sitt matematiska tänkande. Forskning visar att det är av stor vikt att börja redan i förskolan. Matematik kan tidigt lekas in med hjälp av alla sinnen. Vi arbetar med former, mönster, antal, ordningstal, likheter och skillnader, lägesord, jämförelser, sortering, klassificering.

Utevistelsen är viktigt för barns hälsa. Vi har härliga grönområden och parker på promenadavstånd. Efter lunch är vi på vår härliga lekplats där de mindre barnen får sin vila.

Vi arbetar temainriktat på förskolan och väljer ämne efter barnens intresse. Vi arbetar oftast över två terminer och avslutar med en sommar show för föräldrar och syskon.

Detta är en del av vårt arbete. Ni får gärna komma och hälsa på oss så berättar vi mer.